A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::open($save_path, $name) should either be compatible with SessionHandlerInterface::open(string $path, string $name): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 113

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::close() should either be compatible with SessionHandlerInterface::close(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 274

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::read($session_id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::read(string $id): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 145

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::write($session_id, $session_data) should either be compatible with SessionHandlerInterface::write(string $id, string $data): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 217

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::destroy($session_id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::destroy(string $id): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 298

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_files_driver::gc($maxlifetime) should either be compatible with SessionHandlerInterface::gc(int $max_lifetime): int|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 327

Backtrace:

File: /var/www/clients/client5/web21/web/application/controllers/Main.php
Line: 7
Function: __construct

File: /var/www/clients/client5/web21/web/index.php
Line: 297
Function: require_once

Sérült Gyermekekért és Fiatal Felnőttekért Alapítvány
E-mail címünk
szentritamental@gmail.com
Telefonszámunk

+36 20 237-0919

Kik vagyunk?

„Sérült Gyermekekért és Fiatal Felnőttekért” Alapítvány

Az alapítvány létrejöttét a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában élő két lakó édesanyja és édesapja álmodta meg. A tervet 2000. január 27-én meg is valósították. Ezen a napon ugyanis aláírták az Alapítvány Alapító Okiratát.

Esztergom, Dessewffy u. 22.
Telefon: 06-20-237-09-19
Bankszámlaszám: 12025000-00395449-00100005
Adószám: 18611265-1-11

Az alapítók neve:
Sándor Veronika (meghalt: 2014. 09. 03.)
Szatai Béla (meghalt: 2008. 06. 07.)

Az alapítók halálára tekintettel az alapítói jogokat 2014. december 30. napját követően a kuratórium gyakorolja (Ptk. 3:394.§ (1) bekezdés), a kuratóriummal kapcsolatos alapítói jogok gyakorlására pedig az alapítványt nyilvántartó bíróság jogosult (Ptk. 3:394.§ (4) bekezdés).

A KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthonában gondozott gyermek és felnőtt korú lakók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szabadidős tevékenységük és a társadalomban való megjelenésük és kapcsolataik feltételeinek megteremtése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatása. A gondozottak kreatív készségének, manuális és mozgásos tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

Az alapítvány célja

Az alapítvány elsődleges célja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Rita Fogyatékosok Otthonában gondozott gyermek és felnőtt korú lakók érdekében az alábbi tevékenységek végzése:
- szociális tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés,
- rehabilitációs foglalkozás,
- az intézmény tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása,
- az intézmény egyéni arculatának megfelelő berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása,
- a gondozottak kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,
- a súlyos fogyatékosok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szabadidős tevékenységük és a társadalomban való megjelenésük és kapcsolataik feltételeinek megteremtése.

Az alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket folytat:

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások, ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúságvédelmi érdekképviselet (önkormányzati feladat, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 8. pont),
A gyermekek jogainak és a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme (állami / az alapvető jogok biztosa / feladat, 2011. évi CXI. tv. ’.§ (2) bekezdés a) és d) pontok),
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportjának támogatása (Állami feladat, 2004. évi I. tv. 49. § d-e) pontok),
Fogyatékos személyek életvezetési képességeinek kialakítása, helyreállítása, a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások (állami és önkormányzati intézmények, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet feladata, 1993. évi III. tv. 73-74. §, 1998. évi XXVI. tv. 21. § a-g) pontok).

Hogyan tud segíteni az alpítvány céljaink elérésében?

Adományozzon

Balogh Lotti

A kuratórium elnöke

Az alapítvány kezelő szerve

Az alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a három főből álló kuratórium.

Molnárné Végvári Ágota

A kuratórium tagja

Tőkei Anna

A kuratórium tagja